Logo Bouwservice Harrie Wilts

Renovatie of restauratie

Is uw woning of pand wat verouderd? Is er sprake van achterstallig onderhoud, verval of wilt u de isolatie van uw huis verbeteren? Wij hebben de kennis in huis van ambachtelijke, authentieke en moderne bouwtechnieken. Daarmee brengen wij elke renovatie of restauratie tot een goed einde. 

Waarom kiest u voor renovatie of restauratie door Bouwservice Harrie Wilts?

  • kennis van ambachtelijke en moderne bouwtechnieken
  • wij anticiperen vakkundig op al het onverwachte
  • kennis van oude en nieuwe bouwmaterialen
  • liefde voor historische en monumentale panden
  • persoonlijke betrokkenheid van ons hele team
Logo Bouwservice Harrie Wilts

Renoveren

Is uw dak aan vervanging toe? Trekt de kou op door uw krakende houten vloer? Of wilt u nieuwe kozijnen met isolerende beglazing? Op welke punten uw woning of pand ook toe is aan vernieuwing, Bouwservice Harrie Wilts realiseert het voor u. Wij maken uw woning als nieuw, volgens de nieuwste normen van veiligheid en energiezuinigheid. Daarbij is behoud van de authentieke uitstraling van uw huis of bedrijfspand altijd het uitgangspunt. 

Contact

Restaureren

Is uw woning of pand historisch of zelfs monumentaal en wilt u het herstellen in de oorspronkelijke staat? Wij restaureren met oog voor klassieke elementen en bouwstijlen. Daarbij doen wij er alles aan om het pand in de originele staat te herstellen, bijvoorbeeld door voor u op zoek te gaan naar exact de juiste materialen. 

Contact

Isoleren en beveiligen

Bij renovatie en restauratie hebben wij altijd oog voor hedendaagse wensen en eisen op het gebied van (brand-) veiligheid en isolatie. Met gebruik van passende technieken en materialen zorgen wij voor het hoogst haalbare in energiezuinigheid. En valt het pand onder monumentenzorg, dan voldoen wij volledig aan alle eisen die er in dat kader worden gesteld.

Contact